Regulamin Drużynowej Ligi Speedcubingu
i Drużynowych Mistrzostw Polski 2017

Informacje ogólne

 1. Zawody z serii Drużynowej Ligi Speedcubingu (niżej: DLS) odbywają się przez cały rok. Cykl w 2017 roku składa się z 3 spotkań, które mają rangę Drużynowych Mistrzostw Polski.

 2. Biorąc udział w zawodach DLS, zawodnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zgadza się na publikację jego imienia, nazwiska, wyników oraz wizerunku na zdjęciach i filmach publikowanych przez DLS.

 3. Organizatorem cyklu DLS w 2017 roku jest Mirage Hobby i Speedcube.

 4. DLS jest przedsięwzięciem organizowanym w celu propagowania speedcubingu w Polsce.

 5. Główną siedzibą zawodów jest Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie.

Przebieg turniejów:

 1. Zawody przeprowadzane są według przygotowanego wcześniej harmonogramu dostępnego na stronie Ligi.

 2. Konkurencje przeprowadzane są zgodnie z regulaminem WCA.

 3. Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się regulaminem WCA.

 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania własnej kostki do danej konkurencji.

 

Zasady rozgrywania i punktacja Drużynowych Mistrzostw Polski:

 1. Drużynowe Mistrzostwa Polski przeprowadzane są w konkurencji 3x3x3, w dodatkowej rundzie, której wyniki nie będą zaliczały się do rankingu WCA.
 2. Każda drużyna składa się z czterech zawodników, z których co najmniej jeden, musi mieć najlepszą oficjalną średnią w konkurencji 3x3x3 powyżej 25.00 sekund, bądź nigdy nie wystąpił w zawodach oficjalnych. Decyduje o tym ranking WCA z dnia rozpoczęcia rejestracji do poszczególnych turniejów, zaliczanych do Drużynowych Mistrzostw Polski.

 3. Do rywalizacji w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Speedcubingu są przyjmowane tylko pełne, 4-osobowe drużyny. Zgłoszenie drużyny może dokonać tylko sponsor bądź kapitan drużyny. Zgłoszenie powinno zawierać:

  ·. Nazwę drużyny
  ·       Imienny skład drużyny
  ·       Wskazanie kapitana 
  ·       Sponsora drużyny (jeżeli takowy występuje).  

 4. W rundzie dodatkowej 3x3x3, zaliczanej do klasyfikacji Drużynowych Mistrzostw Polski, przystępują tylko zawodnicy, którzy reprezentują zgłoszone drużyny do rywalizacji. Każdy zawodnik układa średnią, zgodnie z zasadami WCA.

 5. Wynik drużyny to suma średnich wszystkich czterech zawodników.  

 6. Miejsce drużyny podczas turnieju jest uzależnione od czasu uzyskanego przez zawodników. 1 miejsce uzyskuje drużyna, która osiągnęła najkrótszy łączny czas średnich czterech zawodników. Kolejne miejsca są ustalane według czasów uzyskanych przez poszczególne drużyny.

 7. Za pierwsze miejsce na zawodach zaliczanych do Drużynowych Mistrzostw Polski drużyna dostaje 1 punkt, za drugie miejsce są 2 punkty, za trzecie 3 punkty itd. Jeżeli drużyna nie wystąpiła w któryś zawodach, to ilość punktów liczona do klasyfikacji generalnej jest równa liczbie drużyn startujących w tych zawodach powiększona o 1. Czas tej drużyny za te zawody jest równy czasowi ostatniej drużyny powiększony o 4 sekundy.

 8. Punktacja Drużynowych Mistrzostw Polski: Klasyfikację generalną ustala się na podstawie punktów zdobytych we wszystkich zawodach z cyklu rocznego. Drużynowym Mistrzem Polski zostaje ta drużyna, która uzyska najmniejszą łączną liczbę punktów.

 9. W przypadku równej liczby punktów decyduje łączna suma czasów ze wszystkich zawodów.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Dopuszcza się zmiany w drużynach na poszczególne turnieje (zawodnik może układać w różnych drużynach w trakcie sezonu).
 2. Na zakończenie sezonu drużyny, które zajęły miejsca 1-3 otrzymują puchary, medale i dyplomy a miejsca 4-6 dyplomy.
 3. Kapitan drużyny wskazuje osoby, które będą nagrodzone medalami. Maksymalnie może wskazać 6 osób + medal dla sponsora. Osoby te muszą co najmniej raz wystąpić w składzie drużyny podczas Drużynowych Mistrzostw Polski w 2017 roku.
 4. W trakcie sezonu nie dopuszcza się zmiany nazwy drużyny.
 5. W przypadku znacznego naruszenia regulaminu, organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę uczestniczącą w Drużynowych Mistrzostwach Polski w 2017 roku.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2017 r. i każdy zawodnik, który chce wziąć udział w zawodach akceptuje jego treść.